Hoe maak ik mijn kat gelukkig?

Gelukkige katten vertonen minder gedragsproblemen en hebben een betere relatie met hun baasje. Maar wat heeft een kat eigenlijk nodig om gelukkig te zijn? Er wordt heel wat wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het welzijn van huisdieren.  In dit blogbericht vat ik deze informatie samen in begrijpbare taal. Zo weet jij wat de behoeften zijn van je kat en hoe je haar nóg gelukkiger te maken. 

Goede voeding

Goede voeding is belangrijk om in de energiebehoefte van je kat te voorzien. Dieren verbruiken energie om hun organen te laten functioneren en lichaamsprocessen in stand te houden. Op de verpakking van kattenvoeding moet steeds een duidelijke richtlijn van hoeveelheid vermeld staan. Naast het energiegehalte dient de voeding ook essentiële voedingsstoffen in voldoende hoeveelheden bevatten. Katten zijn echte vleeseters en hebben een verhoogde eiwitbehoefte. Ze zijn erg gevoelig voor een tekort aan taurine, een aminozuur dat enkel kan gehaald worden uit voedingsstoffen van dierlijke oorsprong.
Katten zijn solitaire jagers die in de natuur tot wel 10 prooien per dag vangen.  Hun spijsverteringsstelsel is er op voorzien om meerdere kleine maaltijden te eten.  Gezonde katten zouden daarom altijd toegang moeten hebben tot voeding. Zo kan je kat kiezen wanneer ze eet en zal ze haar maaltijden spreiden. In huishoudens met meerdere katten, voelen ze zich meer comfortabel als ze afgezonderd kunnen eten. Wanneer je kat toch concurrentie voelt van andere katten, bestaat de kans tot overeten en het ontstaan van conflicten.

Een kat heeft verder ook nood aan voldoende vocht en moet soms extra gestimuleerd worden om te drinken. Het is aangeraden om meerdere drinkbakken te plaatsen op verschillende locaties en op een afstand van het voerDe meeste katten drinken liever stromend water en hebben soms de voorkeur voor regen- of flessenwater.

Goede gezondheid

Huisdieren hebben regelmatige gezondheidscontroles nodig. Voor katten worden jaarlijkse consulten bij een dierenarts aangeraden. Meer frequente onderzoeken kunnen nodig zijn voor senioren en katten met medische aandoeningen.
Tijdens een dierenartsbezoek wordt er gekeken naar de Body Condition Score, wat een snelle evaluatie geeft van het lichaam van je kat. Bij katten met een gezond gewicht zijn de ribben niet zichtbaar maar wel gemakkelijk te voelen. Er is dan een duidelijke taille en een minimale hoeveelheid aan buikvet aanwezig.  Ook het gebit en de eventuele vorming van tandsteen wordt onderzocht.

kat gezondheid

Steriliseren en castreren is ook onderdeel van verantwoord eigenaarschap. Naast de voordelen voor de maatschappij, heeft castratie of sterilisatie ook positieve effecten voor jou als eigenaar en je kat zelf.

Vaccinatie, vlooien- en wormbestrijding horen bij de preventieve gezondheidszorg van je kat.
De meeste kittens worden op 9 weken voor de eerste keer gevaccineerd en krijgen een tweede vaccinatie op de leeftijd van 12 weken. Vervolgens is er steeds een jaarlijkse hervaccinatie nodig.  Dierenartsen zijn steeds vaker van mening dat je niet onnodig mag vaccineren. Er kan dan een bloedonderzoek uitgevoerd worden om de hoeveelheid antistoffen in het bloed te meten. Na deze ‘titertest’ wordt bepaald of je kat al dan niet een vaccinatie nodig heeft.
Er wordt geadviseerd om katten elke 3 maanden te ontwormen tegen spoel- en lintwormen. Hiervan kan afgeweken worden, afhankelijk van de levenswijze van je kat en de gezondheidstoestand van jezelf als eigenaar en je huisgenoten. Wanneer je ervoor kiest om je kat niet te ontwormen, is een regelmatig ontlastingsonderzoek een alternatief.

Katten hebben verder weinig verzorging nodig. Gezonde katten onderhouden zelf hun vacht en scherpen hun nagels tijdens het krabben. De oren en ogen van je kat dienen er schoon uit te zien. Wanneer je hier veranderingen in opmerkt, ga je best even langs de dierenarts.

Goede huisvesting

De huisvesting van je kat heeft een grote impact op haar welzijn. Het gaat dan onder andere over de grootte, het klimaat en de hygiëne van de leefomgeving zelf, maar ook over de aanwezige bronnen die belangrijk zijn voor een kat. Deze bronnen – voeding, drinken, rustplaatsen, kattenbakken, krabmogelijkheden en verrijking – moeten op meerdere locaties beschikbaar zijn. De vuistregel is dat je minstens van elke bron één item hebt per kat of sociale groep, plus nog één extra. Zo hebben zeker alle katten in het huishouden voldoende toegang tot belangrijke bronnen.

Katten brengen een groot deel van de dag door met rusten en slapen. Er zijn dus voldoende rustplekken nodig met comfortabel materiaal. Je kat wil zich ook  kunnen verstoppen voor mensen en andere dieren.  Vooral hoge, donkere plaatsen bieden goede verstop- en slaapplekjes
Een passende kattenbak is een andere belangrijke bron in de leefomgeving van je kat. Idealiter worden er meerdere toegankelijke kattenbakken geplaatst op afgelegen locaties in het territorium.

Katten kunnen zich gaan vervelen en ongewenst gedrag vertonen als hun huisvesting niet voldoende complex en interessant is. Je kat heeft dus een omgeving met een hoge stimulatie nodig zodat ze haar natuurlijk gedrag kan vertonen. Je kan bijvoorbeeld voedselverrijking, krabmateriaal, jaagspelletjes en uitkijkpunten voorzien.

Je kan het welzijn ook verbeteren door je kat een mate van controle over de eigen omgeving te bieden. Hoe kan je dit concreet doen? Voorzie bijvoorbeeld voldoende variatie in bronnen zodat je kat op verschillende momenten zelf kan kiezen waar haar voorkeur naar uitgaat. Als je kat de mogelijkheid heeft om te reageren op stressvolle gebeurtenissen door zich te verstoppen of te vluchten, geeft dit ook een gevoel van controle.

kat spelen

Passend gedrag

Er is een sterk verband tussen welzijn en het gedrag van huisdieren. Je kat heeft nood aan het vertonen van natuurlijk gedrag zoals bijvoorbeeld jagen, krabben en springen. Het is aan te raden om deze gedragingen zoveel mogelijk te stimuleren. 
Het is voor je kat daarentegen geen vereiste om met andere katten samen te leven. Ze heeft dus ook geen sociale interactie nodig met andere katten om een goed welzijn te hebben. Wanneer er toch meerdere katten in hetzelfde huishouden wonen, bestaat er een grote kans dat ze daar stress van ondervinden. Voldoende bronnen op meerdere locaties zijn van groot belang om de interacties tussen katten goed te laten verlopen.

Positieve emoties

Het welzijn van dieren verhoogt wanneer ze positieve emoties ervaren. Negatieve emoties hebben hier dan uiteraard weer een negatieve invloed op, dat spreekt voor zich. Emoties van dieren kunnen begrepen worden als motivatiesystemen en overlevingsmechanismes die optreden bij emotionele opwinding. Dit gebeurt instinctief en ze zijn zich hier niet bewust van. Bij elke prikkel dat een dier waarneemt, zal het bepalen of dit welzijnsbedreigend (negatief) of welzijnsbevorderend (positief) is. Uit neurowetenschappelijke studies blijkt dat deze emoties ook echt aantoonbaar zijn in de hersenen.

De aanwezigheid van een gekend persoon maakt katten ook gelukkiger. Je kat heeft baat bij regelmatige, vriendelijke en voorspelbare sociale interacties met mensen. Dit kan je voorzien door dagelijks korte sessies in te lassen om met je kat te spelen of te trainen. Het is wel belangrijk om deze interactie niet te forceren. Geef je kat de vrijheid om zelf initiatief te nemen. Dit gevoel van controle vindt ze erg aangenaam en vermindert eventuele stress. 

Meer weten?

Wil je graag nog meer weten over hoe jij je kat gelukkig kan maken? Ben je benieuwd om meer te lezen over de behoeften? En vraag jij je soms af waarom je kat een bepaald gedrag vertoont en wat het betekent? Wil je graag weten hoe je het gedrag van je kat kan beïnvloeden? Dan is het E-book “Alles wat je moet weten over je kat” echt iets voor jou.

Nu te koop met 40% korting voor maar €15!